Lavoro: un produttore esecutivo per Agrupación Señor Serrano

Agrupación Señor Serrano, compagnia teatrale con sede a Barcellona (qui la recensione di un lavoro passato a Short Theatre), cerca un produttore esecutivo che sappia gestire mansioni relative alla pianificazione produttiva, reperimento fondi e residenze, rapporti con festival e istituzioni. Indispensabile: motivazione, padronanza almeno di spagnolo, catalano e inglese, iniziativa, capacità decisionale e di raggiungimento degli obiettivi, di lavoro in équipe e “capacitat ganes d’anar fins a l’infinit i més enllà”. Inviare CV e lettera motivazionale entro il 25 luglio 2017.

Agrupación Señor Serrano busca productor/a executiu/va per:

Encarregar-se de portar a terme la producció executiva dels nous espectacles. Això inclou: ajudar a planificar la producció, buscar locals d’assaig o residència i negociar les seves condicions, coordinar i gestionar totes les despeses relatives a la posada en escena (escenografia, attrezzo, vestuari, tecnologia, etc.)

Coordinar-se amb els festivals i teatres nacionals i internacionals que programin els espectacles de la companyia.

Organitzar el calendari general de la companyia (gires, transport d’escenografia, viatges dels col·laboradors, etc.)

Organitzar i executar la logística de les gires dels espectacles de la companyia.

Realitzar tasques ordinàries d’administració i gestió per al desenvolupament integral de la companyia.

Posar-se en contacte regularment amb la sonda espacial Voyager 1 per si detecta algun festival interestel·lar.

La feina es realitzarà presencialment des de l’oficina de la companyia a Barcelona.

El/la productor/a executiu/va treballarà sota la supervisió de la Cap de producció i administració i en estreta col·laboració amb una Ajudant de producció i comunicació i amb el Cap tècnic.

Contracte de 25 hores setmanals els dos primers mesos, passant a 40 hores setmanals a partir del tercer mes. Es requereix certa flexibilitat d’horaris.

Per incorporar-se a la companyia a començaments de setembre de 2017.

Interessats, enviar CV i carta de motivació a feina@srserrano.com abans del proper 25 de juliol.

Barcelona, 2 de juliol de 2017

Info: Agrupación Señor Serrano www.srserrano.com

 

 

Leggi altri BANDI e OPPORTUNITÀ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here